6:30pm - THE AGENCY REAL ESTATE HANDICAP | 1900m | | i


8. Steel Blaze (barrier 2)

J.  Reece Jones Reece Jones
55.5kg
T.  Brett Lazzarini
3yo bay Gelding
1st

4. Sunlord (barrier 1)

J.  Nash Rawiller Nash Rawiller
58.0kg
T.  John O'Shea
3yo bay Gelding
2nd

1. Don Pedro (barrier 8)

J.  Benjamin Osmond Benjamin Osmond (a)
63.0kg  (60.0)
T.  Bjorn Baker
4yo bay Gelding
3rd

7. Zip On By (barrier 4)

J.  Kerrin McEvoy Kerrin McEvoy
56.5kg
T.  Les Bridge
4yo bay or brown Mare
4th

6. The Professor (barrier 5)

J.  Jason Collett Jason Collett
58.0kg
T.  Richard Collett
4yo bay Gelding
5th

2. Malabar (barrier 3)

J.  Ms Molly Bourke Ms Molly Bourke (a)
63.0kg  (60.0)
T.  Annabel Neasham
4yo bay Gelding
6th

3. Community (barrier 7)

J.  Joshua Parr Joshua Parr
60.0kg
T.  Kim Waugh
4yo bay Gelding
7th

5 - Tell The Future (barrier 6)Copyright The Race Guide 2024